Ročník 2018

Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR a tým výzkumného tématu Kognice, komunikace, mysl, mozek v rámci Strategie AV21 si vás dovoluje pozvat na desátý ročník Zimní školy kognitivní psychologie. Tento ročník se bude konat v termínu 8.-11.2.2018 na tradičním místě, tedy v Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku.

Program s časovým rozvrhem lze najít na stránce Program 2018. Uvidíte a uslyšíte tyto přednášky:
 • Jan Antolík (Institute de la Vision Paris): Modelling the development and adult function in primary visual cortex
 • Karel Kleisner (PřF UK Praha): V zemi před zrcadlem: Hranice psychotvaroprostoru lidského obličeje
 • Norbert Kopčo (UPJŠ Košice): Plasticita priestoroveho sluchoveho vnimania
 • René Levínský (CERGE UK Praha): Should I remember more than you? (On the best response to factor-based strategies)
 • Filip Smolík (PSÚ AV ČR Praha): Experimenty k osvojování české flexe - velké a malé otázky vývojové psycholingvistiky
 • Jan Volín (FF UK Praha): Vnímání přijatelnosti mluvčího na základě zvukových charakteristik jeho řeči
 • Andrej Démuth (FF Trnavské univerzity): Estetická skúsenosť a jej neuro-kognitívne koreláty
V krátkých blocích se objeví například
 • Petr Adámek (NÚDZ Klecany, 3LF UK Praha a FF MU Brno)Narušení vizuální salience a pozornosti u pacientů se schizofrenií
 • Katarína Baranyaiová (FF UK Praha): Vliv chronotypu a času testování na výsledky kognitivních testů
 • Michal Bída (IBM Praha): Umělé emoce
 • Lubomír Cingl (Národohospodářská fakulta VŠE Praha): Výzkum stresu a jeho aplikace
 • Zuzana Frydrychová (FF UK Praha, NÚDZ Klecany):Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů
 • Juraj Hvorecký (FLÚ AV ČR Praha)Komponentní analýza fenomenálního vědomí
 • Kateřina Koppová (FF UK Praha): Vizuální paměť na fragmentované scény
 • Jan Krása (PdF MU Brno)Vlastnosti a vývoj narativní paměti – poznatky z výzkumu dětského vyprávění pohádek
 • Monika Víchová (FF MU Brno): Test verbální fluence – jazyková analýza
 • Kamil Vlček (FGÚ AV ČR Praha)Mozkové odpovědi na prostorové podněty z pohledu intracerebrálního EEG u lidí

V posterové sekci se objeví
 • Cyril Brom (MFF UK Praha): Game-induced Motivation Improves Learning, but Just a Little: Preliminary Correlational Analysis
 • Cyril Brom (MFF UK Praha): Does engagement induced by playing an Edu-LARP boost learning outcomes? Preliminary results
 • Jan Chromý (FF UK Praha): Good-enough processing of garden-path sentences in Czech
 • Radek Heissler (NÚDZ Klecany): Je koncept Memory SuperAgers u starších osob omezen jen na paměť?
 • Štěpán Kápl (LF v Plzni, UK, Plzeň): Induced memory trace instability in rat hippocampus
 • Lenka Krajčíková (PsÚ AV ČR Brno): Vliv osobního zážitku na boundary extension
 • Ondřej Novák (FF UK Praha): Česká databáze emočních stimulů: Filmy pro vyvolávání emocí
 • Jitka Paitlová, Petr Jedlička (FF ZČÚ Plzeň): Když filosofové experimentují
 • Tereza Stárková (FF UK Praha, MFF UK Praha): Learning and Motivational Effects of Computerized Educational Game for Children 9 - 10 Years of Age
 • Katarína Šafárová (FF MU Brno): (Ne)shoda posuzovatelů v projektivních metodách
 • Hana Štěpánková (NÚDZ Klecany): Kognitivní kalkulátor. Software KoKa 1.0

Sekce krátkých příspěvků je již plná, máme ovšem volno v posterové sekci. Ozvěte se nám prosím na email kognitivniskola@gmail.com, máte-li zájem prezentovat svůj výzkum formou posteru.

Registrace a poplatek

Výše poplatku je letos 1800 Kč. V této částce je zahrnuto ubytování, snídani, oběd a coffee break. Večeři bude možné dokoupit na místě. Poplatek uhraďte do 25.1. 2018.

Pokud budete nuceni zrušit účast, dejte nám co nejdříve vědět. Pokud byste rušili účast později než 25. ledna, budeme účtovat stornopoplatek 600 Kč, pokud se nepodaří zrušit ubytování bez nákladů.

Registrovat se lze na tomto formuláři (pokud budete potřebovat fakturu, abyste si účast mohli nechat proplatit u zaměstnavatele, napište nám to prosím do poznámky):


Platba poplatku

 1. Pokud nebudete potřebovat fakturu pro svého zaměstnavatele, můžete po registraci účastnický poplatek rovnou uhradit. Účastnický poplatek se hradí převodem na účet č. 372301883/0300 (ČSOB, Veveří 111, Brno 601 79). Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (nebo číslo, které jste místo něj uvedli do přihlášky) a do zprávy pro příjemce uveďte "Kognitivní škola" a své jméno
 2. Pokud budete nárokovat proplacení poplatku u svého zaměstnavatele, neplaťte příspěvek, dokud vám nepošleme daňový doklad. V takovém případě uveďte do poznámky v registračním formuláři IČO a přesnou adresu instituce, na niž má být daňový doklad vystaven, a vyčkejte, až vám pošleme fakturu. Pak teprve zaplaťte a jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Těšíme se na setkání s vámi.
Tým Oddělení kognitivní psychologie: Filip Děchtěrenko, Jiří Lukavský, Filip Smolík, Radovan Šikl.Podřízené stránky (1): Program 2018